შვიდდღიანი ტური №1 სტანდარტი

შვიდდღიანი ტური №2 + ქუთაისში ჩამოფრენით

შვიდდღიანი ტური №3 + RAFTING

შვიდდღიანი ტური№4            + სვანეთი

შვიდდღიანი ტური№5 

     + ტური რაჭაში

შვიდდღიანი ტური№6  +მარტვილის კანიონები