ხანგრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე

10 ღამე / 11 დღე

       939 ₾

P/P in DBL Room

ირაკლიონი, მალია

ხანგრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე

10 ღამე / 11დღე

       1028 ₾

P/P in DBL Room

ირაკლიონი, ჰერსონისოსი

ხანგრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე

10 ღამე / 11 დღე

       1199₾

P/P in DBL Room

ირაკლიონი, ანისარასი

ხანგრძლივობა

კვება

ფასი

All Inclusive

10 ღამე / 11 დღე

       1714₾

P/P in DBL Room

ხანგრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე

10 ღამე / 11 დღე

       1955 ₾

P/P in DBL Room

რეტიმნო, პლაკიასი

ხანგრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე

10 ღამე / 11 დღე

       2049₾

P/P in DBL Room

რეტიმნო, სკალეტა

ხანრგძლივობა

კვება

ფასი

All Inclusive

10 ღამე / 11 დღე

       2100 ₾

P/P in DBL Room

ლასიტი, კუცუნარი

ზანრძლივობა

კვება

ფასი

All Inclusive

10 ღამე / 11 დღე

       2958 ₾

P/P in DBL Room

რეტიმნო, სკალეტა

ზანრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე / ვახშამი

10 ღამე / 11 დღე

       2517₾

P/P in DBL Room

ანალიპსი, ჰერსონისოსი

ზანრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე

10 ღამე / 11 დღე

       2939 ₾

P/P in DBL Room

ზანრძლივობა

კვება

ფასი

საუზმე / ვახშამი

10 ღამე / 11 დღე

       3203 ₾

P/P in DBL Room